VI MASKINERER OG PRODUSERER ELEMENTER MED PRESISJON OG KVALITET

Vi produserer elementer i alle typer komposittmaterialer med oppdrift / buoyancy som vårt spesialfelt.

Next

Fra tegning til ferdig produkt

Vi er problemløsere med øye for solide og funksjonelle løsninger. Vi har en moderne maskinpark som produserer produkter av høy kvalitet. Virksomheten er tuftet på faglige tradisjoner for godt solid håndverk, kombinert med moderne utstyr, blant annet 5-akset cnc-fres.

Next

Oppdrift / Buoyancy / Subsea

Vi har lang erfaring med produksjon av oppdriftselementer. Produktene leveres ferdig behandlet og med innfrest logo.

Siden oppstarten i 2006 har vi produsert og levert 5.000 oppdriftselementer.

Exact Production holder til i flotte og moderne lokaler på Sjøåsen Midt-Norge. Dette gjør oss i stand til å effektivt levere varer over hele landet.

Faglige tradisjoner for solid håndverk, kombinert med moderne utstyr gjør oss i stand til levere enestående kvalitet.

Vi har bred erfaring fra produksjon av ulike typer oppdriftselementer.
Ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan gjøre.